ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Αναδημοσίευση από το site της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Γυναικείων Θεμάτων
(Κανονισμός 153/2002)  – ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

beautiful-roses-1

Γυναίκα καί Ψυχική Ὑγεία

Πραγματοποιήθηκαν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ ἐπιτυχία οἱ ἐργασίες τῆς Γ΄ Συνδιασκέψεως Γυναικῶν – Ἐκπροσώπων Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπό 20 ἕως 21 Ἰουνίου ἔ.ἔ. στό Βόλο μέ κεντρικό θέμα :

«Γυναίκα καί Ψυχική Ὑγεία»Τήν εὐθύνη τῆς διοργανώσεως τῆς Συνδιασκέψεως εἶχε ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Γυναικείων Θεμάτων, σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, ἡ ὁποία καί φιλοξένησε τήν Συνδιάσκεψη στό Συνεδριακό της Κέντρο.

Τό βράδυ τῆς Παρασκευῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τέλεσε τόν Ἁγιασμό, ἐνῶ ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος μέ θερμούς λόγους ὑποδέχθηκε τά μέλη τῆς Συνδιασκέψεως καί ἀναφέρθηκε στή σπουδαιότητα αὐτῶν τῶν πρωτοβουλιῶν, οἱ ὁποῖες τονίζουν τή θέση καί τό ρόλο τῆς Χριστιανῆς Γυναίκας στή σύγχρονη κοινωνία. Δέν εἶναι τυχαῖο, τόνισε, τό ὄτι οἱ γυναῖκες πρωτοποροῦν σέ πολλούς τομεῖς, ὅπως ἡ ἐκπαίδευση, ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα, ἡ κοινωνική μέριμνα, ἀλλά καί σέ ἐκστρατεῖες ὑπέρ τῆς εἰρήνης, τῆς ἐξάλειψης τῆς πτώχειας καί τῆς πείνας καί κάλεσε τήν Ἐκκλησία νά σκύψει μέ ἀγάπη καί στοργή πάνω ἀπό τίς γυναῖκες, ἀναγνωρίζοντας τούς κόπους καί τίς θυσίες τους, ἰδιαίτερα στίς ἡμέρες μας πού ἡ κοινωνία μας δέχεται συνεχεῖς κλονισμούς καί ἀναταράσσονται οἱ δομές καί κυρίως ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας.

Ἀκολούθως ὁ Γραμματεύς τῆς Ἐπιτροπῆς Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Πλάτων Κρικρῆς ἔκανε μιά σύντομη ἐπισκόπηση τοῦ ἔργου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων καί ἀνέγνωσε μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ὁποίου τελοῦσε ἡ Συνδιάσκεψη. Στό μήνυμα του ὁ Μακαριώτατος μεταξύ ἄλλων παραδέχθηκε ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει ἐπιδείξει τήν δέουσα εὐαισθησία καί προσοχή ἐνώπιον τῆς πολύμορφης παρουσίας τῶν γυναικῶν.Ἐνεργοῦσα μέσα σέ ἔνα παραδοσιακά ἀνδροκρατικό πολιτισμό, κάποιες φορές παραμέλησε τήν ἐνδεδειγμένη φροντίδα καί τιμή πρός τήν γυναίκα, ὡστόσο διαβεβαίωσε ὅτι ὑπάρχει ἡ ἐπιθυμία νά καταστεῖ ὁ ἐκκλησιαστικός χῶρος πεδίο ἀξιοπρέπειας καί εἰρήνης, θερμοκήπιο ἀγάπης καί ἄνθισης τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ πρός τήν γυναίκα.

Στή συνέχεια χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ Νομάρχου Μαγνησίας, οἱ κ. Δήμαρχοι Βόλου, Νέας Ἰωνίας καί Πορταριᾶς οἱ ὁποῖοι καί συνεχάρησαν τήν Ἱερά Σύνοδο γιά τήν πρωτοβουλία αὐτή.

Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος κηρρύσοντας τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν, τόνισε ὅτι τό 50% τῶν ψυχικῶν διαταραχῶν πρωτοεκδηλώνονται στήν ἐφηβεία, ὡστόσο τά φαινόμενα αὐτά σχετίζονται καί μέ τήν διάρρηξη τοῦ κοινωνικοῦ δεσμοῦ, τήν φτώχεια, τόν κοινωνικό ἀποκλεισμό, τίς διάφορες ἐκδηλώσεις βίας. Γιά τήν Ἐκκλησία ἡ ἐμφάνιση τῶν ψυχικῶν διαταραχῶν σχετίζεται καί μέ τήν ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό, καθώς ἡ πίστη καί ἡ ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό συνδέουν καί τούς ἀνθρώπους μεταξύ τους, δημιουργοῦν δεσμούς ἀλληλεγγύης, ἐνισχύουν τά κοινά ἐνδιαφέροντα, τίς ἐμπειρίες, τά συναισθήματα. Ἡ Ἐκκλησία, εἷπε, εἶναι ἕνα θεόσδοτο νοσοκομεῖο, τό ὁποῖο καλλιεργεῖ τήν πίστη, τήν ἀγάπη, τόν ἱερό σύνδεσμο μέ τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο καί διαμορφώνει ἄτομα πού ἀγαποῦν σωστά τόν ἑαυτό τους καί δέν τόν βλάπτουν, ἄλλωστε ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι οἱ θρησκευόμενοι ἄνθρωποι ἐμφανίζουν μικρότερα ποσοστά ψυχικῶν διαταραχῶν.

Οἱ ἐργασίες τῆς Συνδιασκέψεως διεξήχθησαν ἀπρόσκοπτα καί ἀναπτύχθηκαν οἱ ἑξῆς ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις:

Α. «Πίστη καί ψυχική Ὑγεία» μέ Εἰσηγήτρια τήν κα. Ἑλένη Κασσελούρη-Χατζηβασιλειάδη, Ἐκπαιδευτικό-Δρα Θεολογίας, ἡ ὁποία ἀφοῦ ἀνέλυσε τήν θεολογική σημασία καί τό περιεχόμενο τῶν ὄρων πίστη καί ψυχική ὑγεία στήν Ἁγία Γραφή καί τήν ὀρθόδοξη παράδοση, ἀναφέρθηκε στό ρόλο τῶν γυναικῶν καθ’ ὅλη τήν ἱστορική διαδρομή τῆς Ἐκκλησίας, τονίζοντας ὅτι οἱ γυναῖκες ἀπετέλεσαν καί ἀποτελοῦν πάντα παραδείγματα βαθειάς καί ἔμπρακτης πίστης. Ἡ ψυχολογική καί πνευματική στήριξη καί ὑποστήριξη τῶν γυναικῶν μέσα ἀπό τό ποιμαντικό καί κοινωνικό ἔργο τῆς σύγχρονης Ἐκκλησίας πρέπει νά ἀποτελέσει προτεραιότητα, ἐάν αὐτή θέλει νά θεωρεῖται συνεπής μέ τήν ἀποστολή της. Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά ἀπαντᾶ σέ κάθε τόπο καί σέ κάθε ἐποχή στό ἐρώτημα: «Ὑμεῖς δέ τίνα με λέγετε εἶναι;». Ἀνάλογα μέ τήν ἔμπρακτη ἀπάντησή της θά πιστοποιεῖται εἰς τούς αἰῶνες ἡ αὐθεντικότητα τοῦ φρονήματός της ἤ τό ἀντίθετο.

Β. «Οἰκογένεια καί ψυχική ὑγεία. Ἡ πολιτική τῆς Ε.Ε»: μέ Εἰσηγήτρια τήν κα. Μαρία Κασσιώτου-Παναγιωτοπούλου, Εὐρωβουλευτή πού μεταξύ ἄλλων ἐπισήμανε ὅτι ἡ ψυχική διαταραχή ἐμφανίζεται ὅλο καί συχνότερα στούς κατοίκους τῆς Εὐρώπης, μέ συνέπειες πού πολλές φορές στοιχίζουν ἀκόμα καί τήν ἴδια τήν ζωή. Τό 2006 καταγράφηκαν στίς χῶρες τῆς Ε.Ε. 58.000 θάνατοι ἀπό αὐτοκτονίες, δηλαδή περισσότεροι καί ἀπό ὅσους προκάλεσαν τά τροχαῖα δυστυχήματα.Ἡ κατάθλιψη εἶναι ἡ συχνότερη μορφή ψυχικῆς διαταραχῆς καί ἐμφανίζεται στίς γυναῖκες σέ διπλάσια ποσοστά ἀπ’ ὅτι στούς ἄνδρες (9% ἄνδρες, 17% γυναῖκες) , τό δέ οἰκονομικό κόστος τῆς κατάθλιψης ὑπολογίζεται σέ 235 εὐρώ ἀνά κάτοικο.

Γ. «Πνευματική καί θεολογική διάσταση τῆς ψυχικῆς ὑγείας καί ἰδιαίτερα στίς Γυναίκες»: μέ Εἰσηγητή τόν Αἰδεσιμ. Πρωτ. Βασίλειο Θερμό , Θεολόγο καί Παιδοψυχίατρο, πού εἶπε ὅτι τά δύο φύλα μιλοῦν διαφορετικά καί ἔτσι δυσκολεύονται νά ἐπικοινωνοῦν, γι’ αὐτό πολλές γυναῖκες αἰσθάνονται ἀνικανοποίητες μέσα στό γάμο, ἀφοῦ δέν βιώνουν ἐγγύτητα καί κατανόηση. Οἱ γυναῖκες ἐπίσης συχνά ἀναπτύσσουν ἐνοχές καί ἀποδέχονται στερεότυπα πού πολλές φορές στρέφονται κατά τοῦ ἑαυτοῦ τους (τελειομανία, θυματοποίηση κ.λ.π.). Ἐπισήμανε τήν ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία νά ἀναπτύξει τίς ὑγιεῖς δυνάμεις της (σωστή θεολογία, ἀπόρριψη προκαταλήψεων, ἐπιμόρφωση κληρικῶν) ὥστε λειτουργώντας ὡς «σῶμα» νά δώσει τήν εὐκαιρία στά μέλη της νά ζήσουν μέ ἰσορροπία καί πληρότητα, ἰδίως δέ στή γυναίκα πού πλαισιώνει τήν ἐκκλησιαστική ζωή σέ μεγαλύτερο βαθμό ἀπό τόν ἄνδρα.

Δ. «Φτώχεια γένους θηλυκοῦ.Ἐπιπτώσεις» μέ Εἰσηγήτρια τήν κα Λάουρα Μαράτου-Ἀλιμπράντη, Δρα Κοινωνιολογίας, Ἐρευνήτρια Α΄ Βαθμίδος Ε.Κ.Κ.Ε, πού τόνισε ὅτι οἱ διάφορες μορφές κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ ἀπειλοῦν τούς κοινωνικούς δεσμούς, τήν κοινωνική συνοχή καί τόν θεσμό τῆς οἰκογένειας. Οἱ γυναῖκες κινδυνεύουν περισσότερο ἀπό τόν κοινωνικό ἀποκλεισμό, καθώς αὐτές πλήττονται περισσότερο ἀπό τήν φτώχεια, ἰδιαίτερα οἱ ἡλικιωμένες, οἱ χῆρες, οἱ ἄνεργες, οἱ μητέρες ἀναπήρων παιδιῶν, οἱ μετανάστριες καί ὅσες εἶναι ἀρχηγοί μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν καί συμπλήρωσε ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο νά ἐφαρμοστοῦν μέτρα καί πολιτικές πρόληψης γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν καταστάσεων φτώχειας καί κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ.

Ε. «Ψυχική ὑγεία καί ἀναπαραγωγική διαδικασία»: μέ Εἰσηγήτρια τήν κα Καλλιόπη Κουντή, Ψυχιατρική Κοινωνική Λειτουργό Αἰγινητείου Νοσοκομείου, ἡ ὁποία ἀνέδειξε τήν σημασία τοῦ βιολογικοῦ παράγοντα λέγοντας ὅτι ἡ προεμμηνορυσιακή φάση, ἡ κύηση, ἡ λοχεία, ἡ ἐμμηνόπαυση καί ἡ ἐναλλαγή διαφόρων ρόλων στή ζωή τῆς γυναίκας, προκαλοῦν ψυχικές ἐντάσεις καί συγκρούσεις πού ἐπιτείνονται ἀπό τήν ἔλειψη συναισθηματικῆς στήριξης.

ΣΤ. «Ἡ συμβολή τῆς Γυναίκας στήν ψυχική ὑγεία τῆς οἰκογένειας»: μέ Εἰσηγήτρια τήν κα Δέσποινα Τσιάνου-Γούση, Ἰατρό-Εἰδική Παθολόγο, Μέλος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων, πού μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε ὅτι ἡ γυναίκα εἶναι προικισμένη μέ ὑψηλά χαρακτηριστικά (διαίσθηση, ἀντοχή, ὑπομονή, στοργή, λεπτότητα, γλυκύτητα, διάκριση, εὐσέβεια, συγχωρητικότητα, ἐπιείκεια, ἀφοσίωση, αἰσιοδοξία), τά ὁποῖα μποροῦν νά βοηθήσουν τήν ἴδια ἀλλά καί τόν σύντροφό της στήν ἀποστολή τους γιά δημιουργία καί καθοδήγηση τῆς νέας ζωῆς. Ἡ γυναίκα διδάσκει μέ τό παράδειγμά της καί μιά ὑγιής καί σωστά ἐκπαιδευμένη μητέρα μπορεῖ νά ἀποτελέσει ἐγγύηση γιά μιά ὑγιή κοινωνία.

Στήν συνέχεια οἱ Κυρίες Ἐκπρόσωποι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων χωρίσθηκαν σέ Ὁμάδες ἐργασίας καί συνεζήτησαν περί τῆς προόδου καί τῶν δυσκολιῶν τῆς λειτουργίας τῶν Ὑπηρεσιῶν Γυναικείων Θεμάτων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, ὡς καί τίς μελλοντικές προοπτικές τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Διαμητροπολιτικοῦ Δικτύου Γυναικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἀποφασίσθηκε ὅπως τά πορίσματα τῆς Συνδιασκέψεως ἀξιολογηθοῦν ἀπό τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Γυναικείων Θεμάτων, ἡ ὁποία καί θά τά διαβιβάσει στήν Ἱερά Σύνοδο.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου της Ε.Σ.Ε.Γ.Θ.

Advertisements

About Kalimera! - Gia Sena!

General Issues (photos, history, culture, relegion)
This entry was posted in ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ and tagged . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s