Κοινότης Βρυούλων

Απομνημονεύματα του Πρωτοσυγκέλλου Κύριλλου Ψύλλα

panagia vrioulon……..…. Το 1910 απεστάλην ως αρχιερατικός επίτροπος εις Βρύουλλα.

Η Ελληνική Κοινότης Βρυούλλων, ως διεπιστώθη εκ παλαιών κωδίκων αυτής, συγκαταστραφέντων ατυχώς μετά του μητροπολιτικού μεγάρου κατά το 1922, ιδρύθη πρό 300 ετών και πλέον. ΟΙ πρώτοι αυτής ιδρυταί, εκ Κλαζομενών και Νάξου, ήσαν τεσσαράκοντα περίπου εργάται εργαζόμενοι εις τα κτήματα του Αγά της περιφερείας. Είς τούτοις, όπως παραμείνουν μονίμως εις τον τόπον, επέτρεψεν ο Αγάς, να προσκαλέσουν και τας οικογενείας των, δια δε τας θρησκευτικάς των ανάγκας, «όπως μη διασχίζη τον αέρα των πιστών μολυσμένη σατανική προσευχή» επέτρεψε την ανέργεσιν εντευκτηρίου παραπήγματος , ακριβώς εκεί όπου βραδύτερον υπήρχε το Ιερόν του Ναού της Παναγίας. Τότε οι κάτοικοι εζήτησαν από την Ιεράν Μητρόπολιν ιερέα, όστις και απεστάλη επ’ αμοιβή 15 γροσίων κατά μήνα.

Όταν μετά τινα χρόνον, ο τότε Μητροπολίτης Εφέσσου επεσκέφθη την μικράν κοινότητα, ο Αγάς επέτρεψε την ανέγερσιν μονίμου εκκλησίας, εδάνεισε μάλιστα ο ίδιος πέντε χιλιάδας γροσίων του Μητροπολίτου προσυπογράψαντος το σχετικόν χρεωστικόν γραμμάτιον. Εις τα αρχεία της Κοινότητος εσώζοντο μέχρι της καταστροφής του 1922, αποδείξεις τμηματικών πληρωμών έναντι του προς τον Αγά ν κοινοτικού τούτου χρέους. Η ευμένεια αύτη του Αγά ωφείλετο εις το ακόλουθον γεγονός : Κατά τινα κατακλυσμιαίαν βροχήν τα ύδατα πλημμυρήσαντα εκάλυψαν μεγάλας εκτάσεις και διέκοψαν πολλαχού την συγκοινωνίαν εντός των Βρυούλλων. Η σύζυγος του Αγά μετά της ακολουθίας της μεταβάσα εις το λουτρόν απεκλείσθη εκεί και δεν ηδύνατο να επιστρέψη εις την οικίαν της. Οι χριστιανοί, ιδόντες την απελπισίαν της, όλως αυθορμήτως κατεσκεύασαν πρόχειρον γέφυραν, δια της οποίας η χανούμισσα διεπεραιώθη αισίως εις το απέναντι κονάκι της. Τα σχετικά έγραφα, τόσον εγώ όσον και ο νυν καθηγητής της εν Χάλκη Κωνσταντινουπόλεως Θεολογικής Σχολής κ. Ι. Παναγιωτίδης, ο κατά το έτος 1913-1914 διατελών γραμματεύς της Δημογεροντίας Βρυούλων, ιδίοις όμμασιν ανεγνωρίσαμεν, εσκεπτόμεθα δε να εκδώσωμεν εις βιβλίον μετά πολλών άλλων εγγράφων μεγάλου ενδιαφέροντος εκ των παλαιών εκείνων κωδίκων, τον σκοπόν μας όμως εκείνον εματαίωσεν ατυχώς ο εκραγείς ευρωπαϊκός πόλεμος.

Συνέχεια ……

Μικρασιατικά Χρονικά,  Τόμος Δεύτερος

Αθήναι 1939

Advertisements

About Kalimera! - Gia Sena!

General Issues (photos, history, culture, relegion)
This entry was posted in ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s